Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Про затвердження Положення про умови реєстрації заяв громадян та порядок надання вільних земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва н

УКРАЇНА

ІЗЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Хустський район

                                                     18 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

23.11.2017 р.                                                                                 с. Іза

 

 

Про затвердження Положення про умови реєстрації заяв громадян та порядок надання вільних земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва на території Ізянської сільської ради

 

 

 

       У зв’язку з надходженням до Ізянської сільської ради значної кількості звернень громадян щодо виділення земельних ділянок для містобудівних потреб, розробленням проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Іза, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інтересами територіальної громади, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з аграрних питань та соціального розвитку, сесія сільської ради  

 

 

вирішила:

  1. Затвердити Положення про умови реєстрації заяв громадян та порядок надання вільних земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва на території Ізянської сільської ради (додаток №1).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з аграрних питань та соціального розвитку.

 

 

Сільський голова                                              В.В. Томищ

 

Затверджено рішенням _18_ сесії  7-го скликання  Ізянської сільської ради

від 23.11.2017 року

_________________В.В. Томищ

 

ПОЛОЖЕННЯ
про умови реєстрації заяв громадян та порядок надання вільних
земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва на
території Ізянської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок надання вільних земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва на території Ізянської сільської ради (далі Положення) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства: Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», і регулює порядок виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території  Ізянської сільської ради.

1.2. Індивідуальне житлове будівництво проводиться в селі, на територіях визначених для цієї мети генеральним планом розвитку населених пунктів  Ізянської сільської ради.

1.3. Розміри земельних ділянок, що виділяються громадянам для забудови індивідуальними житловими будинками, встановлюються сільською радою у відповідності до Земельного Кодексу України, генерального плану розвитку населеного пункту та детального плану території.

2. Реєстрація та облік заяв громадян які бажають отримати земельні

ділянки для індивідуального житлового будівництва.

2.1. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва із земель комунальної власності на території Ізянської сільської ради надаються громадянам України, які звернулися до Ізянської сільської ради у встановленому законом порядку та перебувають на обліку в Ізянської сільської ради. Право на отримання земельної ділянки надається громадянам, які зареєстровані та постійно проживають на території Ізянської сільської ради не менше 5 років, з врахуванням тимчасової зміни реєстрації, пов'язаної з навчанням, проходженням служби.

2.2. Реєстрація заяв громадян, бажаючих одержати земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва ведеться Ізянською сільською радою шляхом включення їх до окремих списків  обліку громадян в порядку черговості надходження.

2.3. Для включення до списку обліку громадян на одержання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва громадяни подають відповідну заяву на ім'я сільського голови.

До заяви додаються:

  • копію документу, що засвідчує громадянство України (паспорт, стор. 1-4 та 10-12), завірений власним підписом заявника;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
  • інформація про відсутність або наявність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у власності, отриманої в порядку безоплатної приватизації;
  • акт обстеження матеріально побутових умов, складений депутатом Ізянської сільської ради;
  • інформація про склад сім’ї;
  • документи, що посвідчують право громадян бути визнаними такими, що мають переважне право на отримання земельної ділянки (за наявності);

2.4. Заява, після розгляду сільським головою, передається на опрацювання. Подальший розгляд заяв щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва здійснюється постійною депутатською комісією з аграрних питань та соціального розвитку, яка готує пропозиції на розгляд сесії Ізянської сільської ради.

У разі відсутності одного з обов'язкових вищезгаданих додатків до заяви, така заява з усіма додатками повертається заявнику.

3. Умови щодо надання земельних ділянок для будівництва

та обслуговування індивідуального житлового будинку.

3.1. На підставі поданих заяв відповідно до категорій заявників формуються два види списків, а саме:

  • список осіб, які мають першочергове право на отримання земельної ділянки;
  • список осіб, які мають право на отримання земельної ділянки на загальних підставах.

До списку осіб, які мають першочергове право на отримання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва включаються: учасники бойових дій; учасники АТО, сім'ї загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій (АТО), діти-сироти, ліквідатори, які працювали на Чорнобильській АЕС, які зареєстровані та проживають на території Ізянської сільської ради.

3.2. Документи, на основі яких громадяни включені в один із списків на одержання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, повинні поновлюватись громадянами кожен рік з дня включення їх у цей список.

Відсутність поновлених документів у вказаний термін може бути підставою для відмови у наданні земельної ділянки.  

3.3. Земельні ділянки розподіляються між черговиками в такому порядку: - 25% - для черговиків, які мають право на першочергове одержання земельних ділянок; - 75% - для черговиків загального списку. У разі відсутності заяв пільгової категорій, розподіл переноситься на загальний список.

3.4. Громадяни України, які скористались правом на приватизацію земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, не мають права повторно отримати земельну ділянку даного виду використання.

3.5. Громадяни, які не бажають отримати запропоновану земельну ділянку мають право відмовитись від неї шляхом подання відповідної заяви на ім’я сільського голови.

4.Прикінцеві положення.

4.1.Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження сесією Ізянської сільської ради.

4.2. Подані до набрання чинності цим Положенням заяви про виділення земельних ділянок для потреб індивідуального житлового будівництва (для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд) підлягають перегляду, впорядкуванню та взяття їх на облік у порядку, встановленому цим Положенням. З цією метою Ізянська сільська рада у місячний термін від прийняття цього Положення повідомляє через офіційний сайт Ізянської сільської ради та на стенді сільської ради заявників про зобов’язання їх протягом трьох місяців з дня оприлюднення поновити заяви та документи відповідно до цього Положення.

4.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням сесії Ізянської сільської ради.

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *