Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

28 сесія 7 скликання 20.12.2018 року

 

         

УКРАЇНА

ІЗЯНСЬКА          СІЛЬСЬКА        РАДА

ХХVІІІ  СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ   

                        

Рішення

 

 20   грудня  2018 року                                                           

 

Про сільський бюджет

на 2019  рік”

 

        Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення районної ради № 578 від 18.12.2018 року “Про районний бюджет на 2019 рік” Ізянська сільська  рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2019 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 4 214 956 гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  4 148 856 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету 66 100 гривень, у тому числі бюджету розвитку  60 000 гривень згідно з додатком № 1 цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 4 214 956 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  3 295 256 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету 919 700 гривень, згідно додатку      № 3;

- профіцит сільського бюджету у сумі 853 600 гривень, в тому числі загального фонду сільського бюджету 853 600 гривень згідно з додатком     № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 853 600 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 20 000,00 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

  1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за об’єктами, згідно з додатком 5 до цього рішення.
  2. Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 4. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1 654 700  гривень,  у тому  числі  по загальному фонду 735 000 гривень та спеціальному фонду 919 700 гривень, згідно з додатком № 5,6 до цього рішення.

       5. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2019 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

8. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення ( інші виплати населенню);

поточні трансферти місцевим бюджетам;

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

- відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Виконавчому комітету Ізянської сільської ради за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

 

10.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

10.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за функціональною класифікацією видатків, у тому числі обсяги регіональних програм.

11. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється  розпорядженням сільського голови  за обґрунтованим поданням розпорядника коштів.

12. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року

13. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісію з питань бюджету Сарай В. М.

 

Голова Ізянської

сільськоїради                              _________________               В. В. Томищ

 

 

 

УКРАЇНА

ІЗЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Хустський район

                                                                      28 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

20.12.2018 р.                                                                                           с. Іза

 

Про затвердження детального плану території

в межах населеного пункту с. Іза

 

 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 12, 17 Закону України «Про основи містобудування», Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства Регіонального розвитку, будівництво та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290, враховуючи рішення 23 сесії 7 скликання від 25.06.2018 року, «Про розроблення детальних планів території в межах населеного пункту с. Іза», взявши до уваги протокол громадських слухань від 08.11.2018 року щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівних документацій, сесія Ізянської сільської ради

 

 

В и р і ш и л а:

  1. Затвердити проект містобудівної документації в межах населеного пункту с. Іза «Детальний план території частини вул. Центральна в межах населеного пункту в с. Іза, Хустського р-ну, Закарпатської області.
  2. Інформацію щодо затвердження проектів містобудівних документацій оприлюднити на офіційному сайті Ізянської сільської ради.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з аграрних питань та соціального розвитку.

 

Сільський голова:                                                    В.В. Томищ

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *