Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2020 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018  року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови сільської ради № 7 від 12.02.2020 року  
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 
 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2020 рік

1. ____0100000___                    _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                         ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. __0110150___      __0111___     Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної 
   (КТПКВК МБ)       (КФКВК)           ради,  районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

                                                                 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 235 441 гривень, у тому числі загального фонду – 2 235 441 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” (із змінами);

Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (із змінами);

Постанова КМ України від 9.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);

Наказ № 77

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Державне управління”;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2019 року  “Про сільський бюджет на 2020 рік” ;.

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль

державної політики

 

Керівництво і управління  сільської  ради та виконавчого комітету.

 

7.  Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності сільської ради

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

   
 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам апарату управління сільської ради (2100)

2 043 059

0,00

2 043 059

2

Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (2270)

50 316

 

50 316

3

Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність, у тому числі:

142 066

 

142 066

3.1

придбання предметів та матеріалів для забезпечення виконання повноважень апарату сільської ради

60 026

 

60 026

3.2

здійснення оплати послуг ( послуги з обслуговування оргтехніки, банківські послуги,  програмне забезпечення)

73 040

 

73 040

3.3

інші видатки для утримання апарату сільської ради

9 000

 

9 000

Усього

2 235 441

0,00

2 235 441

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

             
 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 Кількість штатних одиниць апарату управління сільської ради

 од

 Штатний розпис

 10,0

0

10,0

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

 од

Внутрішній облік 

1232 

 

1232 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів

од

Внутрішній облік 

188

 

188

 

кількість підготовлених бухгалтерських звітів, платіжних доручень

од

журнал реєстрації за 2019 рік

1568

 

1568

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

 

од

 

Внутрішній облік 

 

123

 

 

123

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

 

од

 

Внутрішній облік 

 

19

 

 

19

 

кількість підготовлених бухгалтерських звітів, платіжних доручень

 

од

 

Внутрішній облік 

 

157

 

 

157

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис. грн.

Кошторис

223,54

0

223,54

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *