Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Паспорт бюджетної програми 01106030


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018  року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови № 8 від 12.02.2019року 
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 
 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2019 рік

1. ____0100000___                    _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                         ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. __0116030___        __0620__                                       Організація благоустрою населених пунктів
   (КТПКВК МБ)       (КФКВК)                                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 605 000 гривень, у тому числі загального фонду – 605 000 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами)

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2018  року “Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населеного пункту на 2019-2021 роки”;

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2018 року  “Про сільський бюджет на 2019 рік”

 

6.  Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Організація благоустрою села

 

 7. Мета бюджетної програми: Підвищення стану благоустрою населеного пункту

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

 

Організація благоустрою населеного пункту та надання фінансової підтримки комунального господарства

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

Проведення розрахунків за спожиту електроенергію по вуличному освітленню

130 000

0,00

130 000

 

Проведення технічного обслуговування систем вуличного освітлення

50 000

 

50 000

 

Проведення ремонту водовідведення біля Ізянської ЗОШ

120 000

 

120 000

 

Забезпечення утримання кладовища

40 000

 

40 000

 

Забезпечення та здійснення функціонування об’єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою шляхом надання  фінансової підтримки комунальному підприємству «Наше довкілля»

265 000

 

265 000

Усього

605 000

0,00

605 000

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Програма розвитку житлово -комунального господарства та благоустрою населеного пункту на 2019-2021 роки

605 000

 

605 000

 

 

 

 

 

 

 

Усього

605 000

 

605 000

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

             

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Завдання 1. Проведення розрахунків за спожиту електроенергію по вуличному освітленню

1.1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

грн

Кошторис на 2019 рік

130 000

 

130 000

1.2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість кіловат споживання за рік

кВт.год

Внутрішньо управлінський облік

45,3

 

45,3

1.3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Вартість одного кіловату згідно тарифу

грн

Договір з організацією - постачальником

2,80

 

2,80

1.4

якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток освітлення  у нічний час протягом року

%

Розрахункові дані

100

 

100

Завдання 2. Проведення технічного обслуговування систем вуличного освітлення

2.1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

грн

Кошторис на 2019 рік

50 000

 

50 000

2.2

продукту

 

 

 

 

 

 

Надання послуг з технічного обслуговування систем вуличного освітлення (ремонт ліхтарів вуличного освітлення, заміна ламп, коригування реле часу, зняття показників)

послуга

Внутрішньо управлінський облік

7

 

7

2.3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня витрата за 1 послугу

грн

Внутрішньо управлінський облік

7 143

 

7 143

2.4

якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток надання послуги з технічного обслуговування системи вуличного освітлення

%

 

Розрахункові дані

 

 

100

Завдання 3. Проведення ремонту водовідведення біля Ізянської ЗОШ

3.1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

грн

Кошторис на 2019 рік

120 000

 

120 000

3.2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів які плануються відремонтувати

од

Внутрішньо управлінський облік

1

 

1

3.3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середні видатки на поточний ремонт одного об’єкта

грн

Розрахунок  

120 000

 

120 000

3.4

якості

 

 

 

 

 

 

питома вага відремонтованих об’єктів  у загальній кількості об’єктів, що потребують ремонту

%

Розрахунок

100

 

100

Завдання 4. Забезпечення утримання кладовища

4.1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на утримання кладовищ

грн

Кошторис на 2019 рік

 

40 000

 

40 000

4.2

продукту

 

 

 

 

 

 

Площа кладовищ, на яких планується здійснювати благоустрій

м кв.

Розрахункові дані

 

3500

 

3500

4.3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середньорічні витрати на 1 м кв

грн

Розрахункові дані

8,75

 

8,75

4.4

якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ

%

 

Розрахунок

100

 

100

Завдання 5. Забезпечення та здійснення функціонування об’єктів  благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою шляхом надання  фінансової підтримки комунальному господарству

5.1

затрат

 

 

 

 

 

 

фінансова підтримка комунальному підприємству «Наше довкілля» для здійснення благоустрою парку, стадіону, пам’ятнику загиблим воїнам та іншим об’єктам загального користування 

 

грн

 

Кошторис на 2019 рік

 

 

265 000

 

 

265 000

5.2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів благоустрою

од

Внутрішній розрахунок

6

 

6

 

Кількість працівників комунального господарства

од

Штатний розпис

4

 

4

5.3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середні  витрати на один об’єкт благоустрою

грн

Розрахунок

44 167

 

44 167

5.4

якості

 

 

 

 

 

 

динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком

відс

Розрахунок

0

0

100

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *