Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Паспорт бюджетної програми 0113242

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018 2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови сільської ради № 7 від 12.02.2020 року
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 
 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2020 рік

1. ____0100000___                    _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                         ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. __0113242___      __1090___                              Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
   (КТПКВК МБ)       (КФКВК)                                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 25 000 гривень, у тому числі загального фонду – 25 000 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Постанова КМУ від 31.01.2007 № 99 "Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого";

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами);

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2019 року «Про затвердження Програми соціального захисту слабо захищених верств населення на 2020-2021 роки»;

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2019 року   “Про сільський бюджет на 2020 рік”

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.

 

7.  Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг вразливим категоріям населення с. Іза

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб

2

Надання одноразової фінансової допомоги соціально незахищених, малозабезпечених мешканців села

 

 

   
 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Забезпечення надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб

25 000

0,00

25 000

2

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги соціально незахищених, малозабезпечених мешканців села

0

 

0

Усього

25 000

0,00

25 000

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Програма соціального захисту слабо захищених верств населення на 2020-2021 роки

25 000

 

25 000

 

Усього

25 000

 

25 000

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

             

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

 Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб

1.1

затрат

 

 

 

 

 

 

витрати на надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій

 грн.

План використання коштів

 25 000

0

25 000

1.2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання деяких категорій

од

Журнал звернень  

 8

 

8

1.3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середній розмір матеріальної допомоги на поховання деяких категорій

 грн

Рішення сесії “Про сільський бюджет на 2020 р”

 3 000

 

3 000

1.4

якості

 

 

 

 

 

 

відсоток виплаченої матеральної допомоги на поховання деяких категорій

%

Розрахунок

100,0

0

100,0

2

Надання одноразової фінансової допомоги соціально незахищених, малозабезпечених мешканців села

2.1

затрат

 

 

 

 

 

 

витрати на надання одноразової матеріальної допомоги

 грн.

План використання коштів

 

 

 

2.2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги

од

Журнал звернень  

 

 

 

2.3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середній розмір одноразової матеріальної допомоги

 грн

Рішення сесії “Про сільський бюджет на 2020р”

 

 

 

2.4

якості

 

 

 

 

 

 

відсоток одержувачів допомоги до загальної кількості тих, хто її потребує

%

Розрахунок

100,0

0

100,0

                 
 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *