Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Паспорт бюджетної програми 0114030

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018  року № 1209)

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови сільської ради № 7 від 12.02.2020 року
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2020 рік

1. ____0100000___                                    ____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                                             (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                                      ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                                           (найменування відповідального виконавця)

3. __0114030___             __0824__                                      Забезпечення діяльності бібліотек 
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)                                        (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 176 592 гривень, у тому числі загального фонду – 176 592 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 27.01.95 № 32

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-V1;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"";

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2019 року  “Про сільський бюджет на 2020 рік”

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політик

 

 

Впровадження сучасної моделі надання бібліотечних послуг

 

 

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб населення с. Іза, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бібліотеки

169 172

0,00

169 172

2

Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

4 000

 

4 000

3

Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність

3 420

 

3 420

Усього

176 592

0,00

176 592

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

             
 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість установ

 од

Мережа

 1

0

1

 

Кількість працівників  згідно штатного розпису

од

Мережа

2

 

2

 

Видатки на забезпечення діяльності  бібліотеки

грн

 Кошторис 2020

176 592

 

176 592

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Число читачів

осіб

Річний план роботи

 3500

 

3500

 

Кількість книговидач

тис. од

Річний план роботи

7,6

 

7,6

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Кількість книговидач на одного працівника

 од

Статистичний звіт

 3 800

 

3 800

 

Середні затрати на обслуговування одного читача

грн

Розрахунок

50,45

 

50,45

4

якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду

%

Розрахунок

100,0

0

100,0

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *