Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Паспорт бюджетної програми 0114060

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018  року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови № 7 від 12.02.2020 року 
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2020 рік

1. ____0100000___                    _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                         ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. __0114060___      __0828__        Забезпечення діяльності в і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
   (КТПКВК МБ)       (КФКВК)                                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 91 136 гривні, у тому числі загального фонду – 91 136 гривні та спеціального фонду – 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 27.01.95 № 32

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-V1;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"";

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2019 року   “Про сільський бюджет на 2020 рік”

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

1

розвиток культури української нації та культури національних меншин;

2

розширення культурної інфраструктури села.

 

 

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення с. Іза і зміцнення культурних традицій

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

       
 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам будинку культури (Ізянський сільський будинок культури)

83 136

0,00

83 136

2

Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

7 420

 

7 420

3

Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність

580

 

580

4

 

 

 

 

Усього

91 136

 

91 136

 

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

             

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість установ

 од

Мережа

 1

0

1

 

Кількість штатних працівників

осіб

Мережа

1

 

1

 

Видатки на забезпечення діяльності  будинку культури

грн

 Кошторис 2020 р

91 136

 

91 136

2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од

Розрахунок

 40

 

40

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Кількість учасників культурних заходів

 осіб

Внутрішній облік

15

 

15

 

Середні затрати на  проведення одного заходу

грн

Розрахунок

2 278,40

 

2 278,40

4

якості

 

 

 

 

 

 

динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

Розрахунок

100

0

100

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

                       
 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *