Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Паспорт бюджетної програми 0114082


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018  року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови № 7 від 12.02.2020 року 
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 
 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2020 рік

1. ____0100000___                          _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                                   (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                              ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                                   (найменування відповідального виконавця)

3. __0114082___      __0829__                                        Інші заходи в галузі культури і мистецтва
   (КТПКВК МБ)       (КФКВК)                                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 20 000 гривень, у тому числі загального фонду – 20 000 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-V1;

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”(зі змінами);

Рішення Ізянської сільської ради від  20.12.2019 року “Про затвердження Програми культурно-мистецьких заходів на 2020-2021 роки”;

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2019 року “Про сільський бюджет на 2020 рік”

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

1

Розробка планів, цільових комплексних програм і рекомендацій з питань розвитку культурно-освітніх закладів традиційної народної культури та аматорського мистецтва.

2

Розробка та розповсюдження методичних, репертуарних та рекламних матеріалів з питань культурно-освітньої роботи, організації дозвілля, відродження, збереження та розвитку традиційних видів народної творчості, художніх промислів і ремесел.

 

 

7. Мета бюджетної програми: Організація культурного дозвілля населення та підтримка  розвитку культурно- освітніх заходів

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення  організації проведення загально - сільських заходів, святкування державних свят,пам’ятних дат та інших урочистих заходів

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

Здійснення організації та проведення культурно- освітніх заходів та зміцнення національних традицій населення с. Іза

20 000

0,00

20 000

Усього

20 000

0,00

20 000

 

 

 

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Програма культурно-мистецьких заходів на 2020-2021 роки

20 000

 

20 000

 

Усього

 

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

             

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків на проведення заходів

 грн

 Кошторис на 2020 рік

20 000

0

20 000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість культурно-освітніх заходів, у тому числі:

од

Мережа, звіти

 10

 

10

 

конкурсів

од

календарні плани

4

 

4

 

фестивалів, державних та місцевих свят, ювілеїв

од

календарні плани заходів

8

 

8

 

кількість учасників заходів

осіб

Звіт

5 200

 

5 200

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середні  витрати на проведення одного конкурсу

грн

Розрахунок

2 000

 

2 000

 

середні затрати на  проведення одного іншого заходу

грн

Розрахунок

2 000

 

2 200

4

якості

 

 

 

 

 

 

динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком

%

Розрахунок

100

0

100

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *