Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Паспорт бюджетної програми 0115062


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 19.12.2018  року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови № 8 від 12.02.2019 року 
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 
 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2019 рік

1. ____0100000___                    _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                         ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. __0115062_____0810__  Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно – спортивну діяльність в регіоні
   (КТПКВК МБ)  (КФКВК)                                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 50 000 гривень, у тому числі загального фонду – 50 000 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Закон України від 24.12.1993 №3809-ХІІ зі змінами "Про фізичну культуру і спорт";

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”(зі змінами);

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2018 року “Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту  та фінансової підтримки футбольної команди на 2019-2021 роки ”;

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2018 року “Про сільський бюджет на 2019 рік”.

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

1

Досягнення збільшення показників тривалості життя громадян до рівня розвинутих країн

2

Зменшення вдвічі дітей, підлітків, молоді, які мали відхилення в стані здоров’я

 

7. Мета бюджетної програми: Здійснення фізкульутрно-масової роботи серед населенн, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з розвитку фізичної культури та спорту

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Фінансова підтримка сільського  футбольного клубу "Іза" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення села

50 000

0,00

50 000

Усього

50 000

0,00

50 000

 

 

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма розвитку фізичної культури і спорту  та фінансової підтримки футбольної команди на 2019-2021 роки

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

             
 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість спортивних організацій

 од

Статистична звітність

1

0

1

 

Здійснення фінансової підтримки футбольного клубу

грн

Кошторис на 2019 рік

50 000

 

50 000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться футбольним клубом

 

од

 

Річний план заходів

 

25

 

 

25

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середні  витрати на проведення одного заходу

грн

Розрахунок

2 000

 

2 000

4

якості

 

 

 

 

 

 

динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком

відс

Розрахунок

0

0

0

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 19.12.2018  року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови № 7 від 12.02.2020 року 
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 
 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2020 рік

1. ____0100000___                    _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                         ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. __0115062_____0810__  Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно – спортивну діяльність в регіоні
   (КТПКВК МБ)  (КФКВК)                                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 10 000 гривень, у тому числі загального фонду – 10 000 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Закон України від 24.12.1993 №3809-ХІІ зі змінами "Про фізичну культуру і спорт";

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”(зі змінами);

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2019 року “Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту  та фінансової підтримки футбольної команди на 2020-2021 роки ”;

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2019 року “Про сільський бюджет на 2020 рік”.

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

1

Досягнення збільшення показників тривалості життя громадян до рівня розвинутих країн

2

Зменшення вдвічі дітей, підлітків, молоді, які мали відхилення в стані здоров’я

 

7. Мета бюджетної програми: Здійснення фізкульутрно-масової роботи серед населенн, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з розвитку фізичної культури та спорту

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Фінансова підтримка сільського  футбольного клубу "Іза" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення села

10 000

0,00

10 000

Усього

10 000

0,00

10 000

 

 

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма розвитку фізичної культури і спорту  та фінансової підтримки футбольної команди на 2020-2021 роки

10 000

 

10 000

 

 

 

 

 

Усього

10 000

 

10 000

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

             
 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість спортивних організацій

 од

Статистична звітність

1

0

1

 

Здійснення фінансової підтримки футбольного клубу

грн

Кошторис на 2020 рік

10 000

 

10 000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться футбольним клубом

 

од

 

Річний план заходів

 

15

 

 

15

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середні  витрати на проведення одного заходу

грн

Розрахунок

667

 

667

4

якості

 

 

 

 

 

 

динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком

відс

Розрахунок

100

0

100

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *