Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Паспорт бюджетної програми 0117130


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018  року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови № 8 від12.02.2019року 
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 
 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2019 рік

1. ____0100000___                                        _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                                                (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                                            ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                                               (найменування відповідального виконавця)

3. __0117130_____       ___ 0421__                                            Здійснення заходів із землеустрою
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)                                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 30 000 гривень, у тому числі загального фонду – 30 000 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»,

Закон України «Про охорону земель»,

Закон України «Про Державний земельний кадастр» ,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2018 року “Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території села у 2019-2021 роках ”;

Рішення Ізянської сільської ради “Про сільський бюджет на 2019 рік” від 20.12.2018 року

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Розмежування земель державної та комунальної власності, формування ринку землі, оновлення планово-картографічних матеріалів. 

 

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Виготовлення технічної документації із землеустрою та розробка проекту  землеустрою

2

 

   
 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

Здійснення розробки проектів забудов села, що проводяться за рахунок бюджетних коштів з метою підвищення цінності земельних ресурсів на території с. Іза, урочище «Бартуша»

30 000

0,00

30 000

Усього

30 000

0,00

30 000

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма розвитку земельних відносин на території села у 2019-2021 роках

30 000

 

30 000

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

             
 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів

од

рішення сесії, виконкому

27

0

27

2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість об’єктів, на яких планується виготовлення документації про землеустрій

 

га

 

рішення сесії, виконкому

 

2,2

 

 

2,2

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середні  витрати на проведення один об’єкт

грн

Розрахунок

1 112

 

1 112

4

якості

 

 

 

 

 

 

відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати

%

Розрахунок

0

0

100

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 
 

 

 

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 19.12.2018  року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови № 7 від12.02.2020року 
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 
 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2020 рік

1. ____0100000___                                        _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                                                (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                                            ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                                               (найменування відповідального виконавця)

3. __0117130_____       ___ 0421__                                            Здійснення заходів із землеустрою
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)                                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 10 000 гривень, у тому числі загального фонду 10 000 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»,

Закон України «Про охорону земель»,

Закон України «Про Державний земельний кадастр» ,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2019 року “Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території села у 2020-2021 роках ”;

Рішення Ізянської сільської ради “Про сільський бюджет на 2020 рік” від 20.12.2019 року

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Розмежування земель державної та комунальної власності, формування ринку землі, оновлення планово-картографічних матеріалів. 

 

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Виготовлення технічної документації із землеустрою та розробка проекту  землеустрою

2

 

   
 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Розробка нормативно-грошової оцінки земельних ділянок с. Карповтлаш

10 000

0,00

10 000

2

 

 

 

 

Усього

10 000

0,00

10 000

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма розвитку земельних відносин на території села у 2020-2021 роках

10 000

 

10 000

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

             
 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Завдання 1. Розробка нормативно-грошової оцінки земельних ділянок с. Карповтлаш

1.1

затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів

од

рішення сесії, виконкому

1

0

1

1.2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість об’єктів, на яких планується виготовлення документації

 

га

 

рішення сесії, виконкому

 

1

 

 

1

1.3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середні  витрати на проведення один об’єкт

грн

Розрахунок

10 000

 

10 000

1.4

якості

 

 

 

 

 

 

відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати

%

Розрахунок

0

0

100

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 
 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *