Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Паспорт бюджетної програми 0117361


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018  року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови № 8 від 12.02.2019 року
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 
 

 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2019 рік

1. ____0100000___                    _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                         ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. __0117361_____   ___ 0443__     Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізовуються за рахунок коштів державного бюджету           

                                                            фонду регіонального розвитку
   (КТПКВК МБ)       (КФКВК)                                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 350 000 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 350 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Проект  "Будівництво туристичного комплексу сімейного відпочинку з форелевим господарством «Ізаліс» згідно якого ДФРР виділяє кошти

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Ізянської сільської ради “Про сільський бюджет на 2019 рік” від 20.12.2018 року

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Залучення сільського  бюджету до співфінансування державного фонду регіонального розвитку

 

 7. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційного проекту соціально-економічного розвитку території

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на туристичний розвиток в с. Іза

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) Співфінансування "Будівництво туристичного комплексу сімейного відпочинку з форелевим господарством «Ізаліс» Назва об’єкта згідно ріення сесії" у розмірі 10% від обсягу відповідної субвенції (за рахунок коштів ДФРР)

 

Забезпечення співфінансуванняпроекту регіонального розвитку, який планується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів ДФРР ( будівництво туристичного комплексу сімейного відпочинку з форелевим господарством «Ізаліс»

0,00

350 000

350 000

Усього

0,00

350 000

350 000

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

             
 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на забезпечення співфінансування  інвестиційного проекту

грн

Рішення сесії від 20.12.2018 року

0

350 000

350 000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість проектів регіонального розвитку, які планується реалізувати

 

од

Рішення сесії від 20.12.2018 року

 

 

1

 

1

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середні  витрати на проведення робіт

грн

Розрахунок

 

350 000

350 000

4

якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпеченості співфінансуванням інвестиційного проекту

відс

Розрахунок

0

0

100

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови № 7 від 12.02.2020 року
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 
 

 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2020 рік

1. ____0100000___                    _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                         ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. __0119750_____   ___ 0443__                  Субвенція на співфінансування інвестиційних програм та проектів
   (КТПКВК МБ)       (КФКВК)                                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 200 000 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду –  200 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Проект  "Будівництво туристичного комплексу сімейного відпочинку з форелевим господарством «Ізаліс» згідно якого ДФРР виділяє кошти

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Ізянської сільської ради “Про сільський бюджет на 2020 рік” від 20.12.2019 року

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Залучення сільського  бюджету до співфінансування державного фонду регіонального розвитку

 

 7. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційного проекту соціально-економічного розвитку території

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на туристичний розвиток в с. Іза

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) Співфінансування "Будівництво туристичного комплексу сімейного відпочинку з форелевим господарством «Ізаліс» Назва об’єкта згідно ріення сесії" у розмірі 10% від обсягу відповідної субвенції (за рахунок коштів ДФРР)

 

Забезпечення співфінансуванняпроекту регіонального розвитку, який планується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів ДФРР ( будівництво туристичного комплексу сімейного відпочинку з форелевим господарством «Ізаліс»

0,00

200 000

200 000

Усього

0,00

200 000

200 000

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

             
 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на забезпечення співфінансування  інвестиційного проекту

грн

Рішення сесії від 20.12.2019 року

0

200 000

200 000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість проектів регіонального розвитку, які планується реалізувати

 

од

Рішення сесії від 20.12.2019 року

 

 

1

 

1

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середні  витрати на проведення робіт

грн

Розрахунок

 

200 000

200 000

4

якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпеченості співфінансуванням інвестиційного проекту

відс

Розрахунок

0

0

100

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *