Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Паспорт бюджетної програми 0117461


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018  року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови № 8 від 12.02.2019року
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 

 


 

 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2019 рік

1. ____0100000___                    _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                         ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. __0117461__ 0456__   Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
 (КТПКВК МБ)(КФКВК)                                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 463 600  гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 463 600 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2018 року “Про затвердження Програми утримання та ремонту доріг комунальної власності на 2019-2021 роки”;

Рішення Ізянської сільської ради “Про сільський бюджет на 2019 рік” від 20.12.2018 року

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності

 

 7. Мета бюджетної програми: Покращення стану місцевих доріг

 

 8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Проведення капітального ремонту однієї із вулиць комунальної власності

2

 

   
 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Проведення капітального ремонту вул. Шевченка в с. Іза

0,00

463 600

463 600

Усього

0,00

463 600

463 600

 

 

 

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма утримання та ремонту доріг комунальної власності на 2019-2021 роки

 

463 000

463 000

Усього

 

463 000

463 000

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

             
 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул. Шевченка

грн

Кошторис на 2019 рік

0

463 600

463 600

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, на які планується капітальний ремонт

од 

Рішення сесії від 20.12.2018 р

 

1

1

 

площа шляхів вулично-дорожньої мережі ,на яких  планується провести капітальний ремонт

м. кв

Проектно-кошторисна документація

 

3085

3085

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середня вартість 1 кв. м капітального ремонту

грн

Розрахунок

 

526

526

4

якості

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту   площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

Розрахунок

0

0

100

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 19.12.2018  року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови № 7 від12.02.2020року
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 

 


 

 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2020 рік

1. ____0100000___                    _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                         ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. __0117461__ 0456__   Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
 (КТПКВК МБ)(КФКВК)                                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 60 000  гривень, у тому числі загального фонду – 60 000 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2019 року “Про затвердження Програми утримання та ремонту доріг комунальної власності на        2020-2021 роки”;

Рішення Ізянської сільської ради “Про сільський бюджет на 2020 рік” від 20.12.2019 року

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності

 

 7. Мета бюджетної програми: Покращення стану місцевих доріг

 

 8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Зимове утримання вулиць села

2

 

   
 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури села

60 000

 

60 000

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Усього

60 000

 

60 000

 

 

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма утримання та ремонту доріг комунальної власності на 2020-2021 роки

60 000

 

60 000

Усього

60 000

 

60 000

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

             
 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Завдання 1. Підтримка вулиць у належному стані у зимовий період

1.1

затрат

 

 

 

 

 

 

Видатки на підсипання та  розчистку вулично- дорожньої мережі

грн

Кошторис на 2020 рік

60 000

 

60 000

1.2

продукту

 

 

 

 

 

 

площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести підсипання та розчистка

км

акти обстеження та  виконаних робіт

48

 

48

1.3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середній розрахунок витрат по підсипанню та розчистці вулично-дорожньої мережі на 1 тис.кв.м, та 1 км

грн

Розрахунок

1 250

 

1 250

1.4

якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток підсипаних та розчищених доріг у відповідності до запланованих

%

Розрахунок

100

 

100

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 
 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *