Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Паспорт бюджетної програми 0118340


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12. 2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови № 8 від 12.02.2019 року 
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 
 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2019 рік

1. ____0100000___                    _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                         ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. __0118340__       ___0540____                                Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
 (КТПКВК МБ)         (КФКВК)                                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6 100  гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 6 100 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Закон України  "Про охорону навколишнього природного середовища" від 26.06.1991 № 1268-ХІІ (зі змінами);

Постанова Кабінету міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2018 року “Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2021 роки”;

Рішення Ізянської сільської ради “Про сільський бюджет на 2019 рік” від 20.12.2018 року

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Здійснення  комплексу природоохоронних заходів, догляд за зеленими зонами.

 

7. Мета бюджетної програми: Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

2

 

   
 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

Проведення заходів із очистки дерев і створення захисних смуг шляхом посадки нових дерев в с. Іза

0,00

6 100

6 100

Усього

0,00

6 100

6 100

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма охорони навколишнього природного середовища на 2019-2021 роки

 

6 100

6 100

Усього

 

6 100

6 100

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

             
 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на проведення прорубки та посадки дерев

грн

Кошторис

на 2019 рік

0

6 100

6 100

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Площа створення нових засаджень

га

 

Внутрішній облік

 

1

1

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Cередні  витрати на створення 1 га захисних лісових насаджень у поточному році

 

грн

 

Розрахунок

 

 

6 100

 

6 100

4

якості

 

 

 

 

 

 

Обсяг витрат порівняно з попереднім роком

відс

Звіт

0

0

100

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12. 2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови № 7 від 12.02.2020 року 
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 
 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2020 рік

1. ____0100000___                    _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                         ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. __0118340__       ___0540____                                Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
 (КТПКВК МБ)         (КФКВК)                                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 10 200  гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду –   10 200 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Закон України  "Про охорону навколишнього природного середовища" від 26.06.1991 № 1268-ХІІ (зі змінами);

Постанова Кабінету міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2019 року “Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на 2020-2021 роки”;

Рішення Ізянської сільської ради “Про сільський бюджет на 2020 рік” від 20.12.2019 року

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Здійснення  комплексу природоохоронних заходів, догляд за зеленими зонами.

 

7. Мета бюджетної програми: Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

2

 

   
 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

Проведення заходів із очистки дерев і створення захисних смуг шляхом посадки нових дерев в с. Іза

0,00

10 200

10 200

Усього

0,00

10 200

10 200

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2021 роки

 

10 200

10 200

Усього

 

10 200

10 200

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

             
 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на проведення прорубки та посадки дерев

грн

Кошторис

на 2020 рік

0

10 200

10 200

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Площа створення нових засаджень

га

 

Внутрішній облік

 

1

1

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Cередні  витрати на створення 1 га захисних лісових насаджень у поточному році

 

грн

 

Розрахунок

 

 

10 200

 

10 200

4

якості

 

 

 

 

 

 

Обсяг витрат порівняно з попереднім роком

відс

Звіт

0

0

100

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *