Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Паспорт бюджетної програми по 0111010


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018 2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови сільської ради № 7 від 12.02.2020 року  
___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 
 

Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2020 рік

1. ____0100000___                    _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                         ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. __01101010___      __0910___                     Надання дошкільної освіти 
   (КТПКВК МБ)       (КФКВК)                (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 721 925 гривень, у тому числі загального фонду – 721 925 гривень та спеціального фонду – 0.0  гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Закон України “Про дошкільну освіту”;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами);

Наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017 № 992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”(зі змінами);

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2019 року “Про сільський бюджет на 2020 рік”

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

 

доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою

 

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти 

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

 

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

 

 

   
 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

                                                                                                                                                                                                                                             (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам ДНЗ

715 425

0,00

715 425

2

Проведення оплати витрат на господарську діяльність, у тому числі:

6 500

0

6 500

 2.1

придбання предметів та матеріалів для забезпечення виконання функцій дошкільного закладу

5 000

0

5 000

 2.2

інші видатки для утримання дошкільного закладу

1 500

 

1 500

Усього

721 925

0

721 925

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

             

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість дошкільних навчальних закладів

 од

Мережа закладів

 1

0

1

 

Кількість груп

од

Звіт по мережі, штатам і контингентам

3

 

3

 

Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу

 

од

Звіт по мережі, штатам і контингентам

3,39

 

3,39

 

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу

 

од

Звіт по мережі, штатам і контингентам

3,22

 

3,22

 

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

од

Звіт по мережі, штатам і контингентам

3,51

 

3,51

 

Середньорічне число штатних одиниць робітників

од

Звіт по мережі, штатам і контингентам

3,1

 

3,1

 

Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)

од

Звіт по мережі, штатам і контингентам

6,61

 

6,61

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад

осіб

Звіт по мережі, штатам і контингентам

 63

 

 63

 

Кількість дітей від 0 до 6 років

осіб

Звіт по мережі, штатам і контингентам

487

 

487

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі

грн.

Кошторис  

12 550 

 

12 550

 

Діто - дні відвідування

днів

Звіт по мережі, штатам і контингентам

11 146

 

11 146

4

якості

 

 

 

 

 

 

Кількість днів відвідування

од

Звіт по мережі, штатам і контингентам

179

 

179

 

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою

відс

Розрахункові дані

12,91

 

12,91

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *