Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Посадова інструкція бухгалтера

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               Рішенням   виконкому    Ізянської 

                                                                   сільської ради № 73 від 26.07.2017 р.

                                                                _________________ В. В. Томищ

                                                                ________________ 20___ року    

 

 

Посадова інструкція бухгалтера

1. Загальні положення

1.1. Бухгалтер належить до категорії службовців

1.2. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність бухгалтера сільської ради.

1.3. Бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку розпорядженням сільського голови.

1.4. Бухгалтер підпорядкований безпосередньо сільському голові та головному бухгалтеру.

1.5. Бухгалтер повинен знати:

— законодавство про бухгалтерський облік;

  • порядок оформлення операцій і організацію документообігу за ділянками обліку;

— форми і порядок фінансових розрахунків;

—порядок приймання, оприбуткування, збереження і витрачання коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей;

II. Завдання та обов'язки

 

2.1. Бере участь у роботі з удосконалення і розширення сфери дії внутрішньогосподарського розрахунку,  розробленні раціональної  планової  та  облікової документації, в організації впровадження засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт.

2.2. Веде бухгалтерській облік:

- облік малоцінних засобів по рахунках 112, 113, 114;

- облік матеріалів та палива.

2.3. Веде облік зобов’язань:

- розрахунки з податкових платежів;

- розрахунки зі страхування;

- розрахунки з оплати  праці;

- внутрішні розрахунки;

- аналітичний облік рахунків по заробітній платі;

2.4. Веде меморіальні ордера:

- № 5 зведена розрахункових відомостей із заробітної плати;

- № 10 накопичувальна відомість про вибуття та переміщення  малоцінних та швидкозношуваних предметів;

- № 13 накопичувальна відомість про витрачання матеріалів та палива;

- складання інвентаризаційних відомостей;

2.5. Складає  і  подає звіти:

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ);

- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованнями;

- статистичні звіти.

 

3. Відповідальність

Бухгалтер несе відповідальність:

3.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених діючим законодавством України про працю.

3.2. За  правопорушення,  скоєні  в  процесі  здійснення  своєї діяльності,  в  межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3.3. За  завдання  матеріальної  шкоди — в межах, визначених діючим    цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. Кваліфікаційні вимоги

На посаду бухгалтера призначається особа, яка має:

4.1. Повну середньо - спеціальну або неповну  вищу освіту  відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

4.2. Післядипломну освіту в галузі бухгалтерії.

4.3. Стаж бухгалтерської або фінансової роботи за професіями спеціаліста — не менше 2 років.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений         

 

Бухгалтер  сільської ради            _____________                                                                            

                                                                  (підпис)

 

«___» ___________20__ р.  

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *