Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Посадова інструкція діловода

                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               Рішенням   виконкому    Ізянської 

                                                                   сільської ради № 73 від 26.07.2017 р.

                                                                _________________ В. В. Томищ

                                                                ________________ 20___ року      

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДІЛОВОДА

I. Загальні положення

  1. Діловод належить до професійної групи «Технічні службовці».
  2. Призначення на посаду діловода та звільнення з неї здійснюється розпорядженням сільського голови  із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

3. Діловод сільської ради підпорядкований сільському  голові, секретарю сільської ради.  

4.  Виконує службові доручення сільського голови  та секретаря сільської ради в межах затверджених  повноважень.

5. Діловод сільської ради в своїй діяльності керується інструкцією з діловодства сільської ради, інструкцією з діловодства по зверненнях громадян.

 

                                                      II. Завдання та обов’язки

      Основним завданням діловода є встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в сільській  раді на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів.

      Відповідно до основного завдання діловод:

2.1  Розробляє номенклатури справ;

2.2. Виписує, реєструє, та видає довідки та інші документи громадянам села;

2.3  Приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний розшук, інформування за документами та доставляє документи адресатам;

2.4  Забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності сільської  ради;

2.5   Удосконалює форми і методи роботи з документами в сільській раді , з урахуванням використання організаційної техніки і ПК;

2.6 Контролює виконання встановлених правил роботи з документами в сільській раді,  доповідає сільському  голові про стан роботи з документами;

2.7 Вживає заходів і здійснює контроль за скороченням зайвої документаційної інформації в сільській  раді;

2.8  Реєструє вхідну та вихідну документацію, контролює строки виконання;

2.9  Реєструє заяви, звернення громадян, веде контроль їх виконання;

2.10 Веде книгу телефонограм, доводить їх зміст до голови та відповідальних  осіб для виконання;

2.11 Забезпечує виклики громадян у сільську ради та у районні служби, повідомляє депутатів сільської ради, членів виконкому та запрошених осіб про прибуття на засідання сесій, виконкомів та нарад;

2.12 Готує довідки та характеристики громадянам;

2.13  Приймає участь у веденні по господарських книг, складанні звітів про кількість господарств, населення, худоби, домашніх тварин, житловий фонд, техніку громадян;

2.14 Відповідно до резолюцій сільського голови передає документи на виконання, оформляє реєстраційні картки;

2.15 Веде картотеку обліку проходження документальних матеріалів, здійснює контроль за їх виконанням, видає необхідні довідки щодо зареєстрованих документів;

2.16  Забезпечує зберігання службової документації;

2.17  Виконує окремі службові доручення сільського голови.

 

3. Права діловода  сільської ради

          Діловод сільської ради має право:

3.1. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

3.2.На оплату праці залежно від посади, яку вона займає, якості, досвіту та стажу роботи;

3.3.На просування по службі відповідно до професійної роботи умови праці;

3.4.На соціальний і правовий захист;

3.5.Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри  щодо неї;

3.6.Захищати свої законні права та інтереси в органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

4. Відповідальність

Діловод несе відповідальність:

4.1.  За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2  За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3 За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4  Діловод  сільської ради за неналежне виконання службових  обов’язків, перевищення своїх повноважень, несе дисциплінарну відповідальність.

 

5. Повинен знати

Діловод повинен знати:

5.1  Положення й інструкції щодо ведення діловодства на підприємстві.

     5.2  Основні положення державної системи діловодства.

     5.3  Стандарти системи організаційно-розпорядчої документації.

     5.6  Структуру підприємства і його підрозділів.

     5.7  Порядок контролю за проходженням службових документів.

 

                                        6. Кваліфікаційні вимоги

Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта, обов’язкове знання комп’ютерної справи. Без вимог до стажу роботи.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений         

Діловод  сільської ради                                    _____________

                                                                                                             (підпис)

«___» ___________20__ р.                        

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *