Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Посадова інструкція юриста

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               Рішенням   виконкому    Ізянської 

                                                                   сільської ради № 73 від 26.07.2017 р.

                                                                _________________ В. В. Томищ

                                                                ________________ 20___ року      

 

 

Посадова інструкція

Юриста

 

1. Загальні положення

 

     На посаду  юриста сільської ради призначається особа, яка має повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

     Спеціаліст юрист-консульт повинен знати:

- Постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, нормативні та інші документи з правової діяльності установи;

- Методи ведення ділових бесід і переговорів;

- Чинне законодавство;

- Цивільне, трудове, фінансове та адміністративне право;

- Порядок оформлення та укладання господарських договорів;

- Правила користування оргтехнікою;

- Вимоги адміністративних і внутрішніх документів установи;

- Основи економіки, організації праці, виробництва та управління;

- Методику ведення діловодства;

- Організаційні принципи кадрової служби;

- Правила внутрішнього трудового розпорядку установи;

- Норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії;
      Юрист підпорядковується сільському голові, та секретарю ради.
 

2. Завдання та обов'язки

1.1. Юрист розробляє або бере участь у розробці документів правового характеру.

1.2. Здійснює методичне керівництво правової роботи в установі, надає правову допомогу спеціалістам виконкому, депутатам сільської ради; 
1.3. Надає висновки про відповідність чинному законодавству проектів рішень сільської ради, виконкому, положень, розпоряджень та інших документів, які створюються в установі; 

1.4. Бере участь у роботі по оформленню господарських договорів, готує висновки про їх юридичну спроможність; 

1.5. Своєчасно оформлює і подає на державну реєстрацію зміни до статутних документів установи; 

1.6. Складає позовні заяви, захищає інтереси сільської ради, виконкому  у суді; 
1.7. Консультує працівників установи, виконкому сільської ради з питань чинного законодавства; 

1.8. Готує обґрунтовані відповіді на претензії; 

1.9. Аналізує та узагальнює результати розгляду претензій судових і арбітражних справ; 

1.10. Оформлює матеріали про залучення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності; 

1.11. Веде довідково-інформаційну роботу по законодавчим та нормативним актам із застосуванням технічних засобів; 

1.12. Проводить роботу по ознайомленню посадових осіб установи з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також про зміни в чинному законодавстві; 

1.13. Складає разом з адміністрацією колективний договір; 

1.14. Сприяє оформленню документів правового характеру; 

1.15. Здійснює облік і зберігання судових та арбітражних справ, що знаходяться у провадженні і закінчені виконанням. 

1.16. Виконує окремі доручення сільського голови;

 

3. Права юриста

Юрист має право:

1.1. Ознайомлюватися з проектами рішень сільської ради, що стосуються її діяльності.

1.2. Вносити на розгляд сільської ради пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

1.3. В межах своєї компетенції повідомляти сільському голові про всі виявлені недоліки в діяльності сільської ради (окремих працівників) та вносити пропозиції щодо їх усунення.

1.4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням сільського голови у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

1.5. Залучати фахівців сільської ради до виконання покладених на нього завдань.

1.6. Вимагати від сільського голови, свого безпосереднього керівника сприяння у виконанні обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

1.7. Мати всі права передбачені чинним трудовим законодавством України.

 

4. Відповідальність:

Юрист несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією,

- в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності,

- в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди

 - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

5. Юрист повинен знати:

5.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються правової діяльності сільської ради.

5.2. Чинне законодавство.

5.3. Цивільне, трудове, фінансове, адміністративне та інші галузі права.

5.4. Технічні засоби механізації і автоматизації довідково-інформаційної роботи з питань законодавства і нормативних актів.

5.5. Порядок укладання і оформлення господарських договорів.

5.6. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

5.7. Правила та норми охорони праці.

5.8. Внутрішній трудовий розпорядок сільської ради.

 

За відсутності юриста його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений         

 

Юрист сільської ради              _____________           М. В. Аннишинець                                                

                                                          (підпис)

 

 

«___» ___________20__ р.                  

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *