Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Посадова інструкція касира

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               Рішенням   виконкому    Ізянської  

                                                                   сільської ради № 73 від 26.07.2017 р.

                                                                _________________ В. В. Томищ

                                                                ________________ 20___ року      

 

Посадова інструкція

касира сільської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Касир сільської ради належить до категорії службовців, є матеріально відповідальною особою.

1.2. Касир призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

1.3. Касир підпорядкований сільському голові, підзвітний та підконтрольний районній державній податковій інспекції. Виконує рішення сільської ради та її виконавчого комітету, службові доручення сільського голови, відділу податкової інспекції в межах їх повноважень.

1.4. Касир сільської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями України, постановами і розпорядженням Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, цією інструкцією.

 

2. Повноваження та функціональні обов’язки касира

        

2.1. Проводить роботу по справлянню плати земельного податку.

2.2. Звіряє із землевпорядником сільської ради наявність земельних ділянок із земельно-кадастровою документацією та бере участь у прийнятті  земельного податку.

2.3. Веде особові рахунки платників земельного податку, отримує податкове повідомлення – рішення  податкової інспекції про сплату земельного податку фізичними та юридичними особами, та сприяє у своєчасній його оплаті.

2.4. Веде особові рахунки платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  фізичних так і юридичних осіб, отримує податкове повідомлення – рішення  податкової інспекції про сплату  податку, та сприяє у своєчасній його оплаті.

2.5. Веде щоденний облік сплати всіх податків до сільського бюджету юридичними та фізичними особами.

2.6 Готує інформації, доповіді на засідання виконкому та сільської ради, відповіді на листи районної державної адміністрації стосовно питань податків і зборів згідно своїх посадових повноважень.

2.7. Допомагає головному бухгалтеру сільської ради у веденні бухгалтерської документації та обліку.

2.8. Бере участь у засіданнях адміністративної комісії створеної при виконавчому комітеті сільської ради.

2.9. Виконує інші доручення сільського голови.

 

3. Права касира

         

3.1. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

3.2. На оплату праці залежно від посади, яку вона займає, якості, досвіту та стажу роботи.

3.3. На просування по службі відповідно до професійної роботи.

3.4. На соціальний і правовий захист.

3.5. Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій не залежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків.

3.6. Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї.

3.7. Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

4. Касир  повинен знати

 

4.1. Конституцію України, Закони України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення органів виконавчої влади вищого рівня, рішення сільської ради та її виконавчого комітету, нормативні документи що стосуються його діяльності. 

4.2. Податкову справу, основи цивільного права.

4.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку роботи.

4.4. Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

4.5. Основи комп’ютерної грамоти та відповідні програмні засоби.

 

5. Кваліфікаційні вимоги

        

5.1. Освіта повна загальна середня, базова вища. Уміння користування персональним комп’ютером без вимог до стажу роботи.

 

6. Відповідальність касира сільської ради

 

6.1. Касир сільської ради за неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, несе цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

   

З посадовою інструкцією ознайомлений         

 

Касир  сільської ради                              _____________

                                                                         (підпис)

 

«___» ___________20__ р.                       

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *