Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Посадова інструкція завідувача військово-облікового бюро

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               Рішенням   виконкому    Ізянської 

                                                                   сільської ради № 73 від 26.07.2017 р.

                                                                _________________ В. В. Томищ

                                                                ________________ 20___ року      

 

Посадова інструкція

завідувача військово – облікового бюро

 

1.Загальні положення

 

     1.1. Завідувач військово - облікового бюро належить до категорії службовців.

    1.2. Завідувач військово - облікового бюро призначається на посаду та звільняється з посади сільськім головою з дотриманням вимог  Кодексу  законів  про працю України.

    1.3. Завідувач військово - облікового бюро підпорядкований сільському голові, підзвітний та підконтрольний відділу внутрішніх справ та військовому комісаріату. Виконує рішення сільської ради та її виконавчого комітету, службові доручення сільського голови,  відділу внутрішніх справ та військового комісаріату надані в межах їх повноважень.

    1.4. Завідувач військово - облікового бюро сільської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної  Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженням Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

2. Повноваження та функціональні обов’язки

Завідувача військово - облікового бюро

 2.1. Грамотно та доцільно виконувати функціональні обов’язки, застосовувати закони та нормативні акти.

2.2.Здійснювати облік військовозобов’язаних та організаційні заходи щодо їх призову до лав збройних сил України;

2.3 По обліку  військовозобов’язаних  в роботі  керуватися  Законом України «Про загальний військовий обов’язок»;

2.4. В  установлений  строк приймати на військовий облік військовозобов’язаних    і  призовників,   що  прибули    на    постійне   чи

тимчасове  проживання  і  знімати з обліку їх при вибутті в іншу місцевість;

2.5. Виявляти  військовозобов’язаних, що не стоять на  військовому  обліку  і допризовників, що не пройшли приписку, і  відповідно перших приймати на облік,а других-направляти у  військкомат;

2.6.Сповіщати  на  вимогу  військкомату   військовозобов’язаних  і  призовників  про їх  виклик у військкомат і сприяти своєчасній явці;

2.7. Вести  облік всіх  підприємств, які  знаходяться  на  території  ради, здійснювати  систематичний контроль за їх військово-обліковою роботою і не рідше одного разу в рік проводити звірку  облікових даних;

2.8. Вносити  в  карточки  первинного обліку і в списки всі зміни і щомісячно повідомляти військкомат;

2.9. Звіряти  не  рідше  одного  разу в рік дані карточок первинного обліку на військовозобов’язаних і списків призовників з погосподарськими  книгами, а  також шляхом  подвірного обходу. В ці ж строки  вивірені дані  первинного обліку  звіряти  з  обліковими  даними  військкомату;

2.10. Складати і щорічно в грудні представляти у  військкомат  списки тих, хто  підлягає підготовці до військової служби і тих, хто підлягає приписці;

2.11. Враховувати  військовозобов’язаних і призовників, що заявили  про зміну стану їх здоров’я, і один раз в місяць повідомляти про це у військкомат;

2.12. Роз”яснювати громадянам обов’язки по військовому обліку і здійснювати контроль за дотриманням ними правил військового обліку. На порушників вимог складати протоколи і представляти у військкомат;

2.13. Забезпечувати виконання мобілізаційних заходів на території ради.

2.14. Готувати інформації, доповідні на засідання виконкому та сільської ради, відповіді на листи районної державної адміністрації стосовно питань обліку і призову юнаків до лав армії.

2.15. Готувати інформації на засідання виконкому та сільської ради, відповіді на листи стосовно питань обліку і призову юнаків.

2.16.Готувати пакет документів на правопорушників та засуджених, що направляються для відбуття покарання на виправних роботах у сільській раді

2.17. Виконувити інші доручення сільського голови.

 

3.Права завідувача військово - облікового бюро

3.1.На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

3.2.На оплату праці залежно від посади, яку вона займає, якості, досвіту та стажу роботи;

3.3.На просування по службі відповідно до професійної роботи умови праці;

3.4.На соціальний і правовий захист;

3.5.Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри  щодо неї;

3.6.Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

4. Завідувач військово - облікового бюро повинен знати:

 4.1.Конституцію України, Закони України,нормативні документи що стосуються його діяльності,  Укази Президента України, постанови та розпорядженням Кабінету Міністрів України, рішення органів виконавчої влади вищого рівня, рішення сільської ради та його виконавчого комітету.

4.2.Військову  справу, основи цивільного права.

4.3.Правила внутрішнього розпорядку роботи.

4.4.Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

4.5.Основи комп’ютерної грамотності та відповідні програмні засоби.

 

5. Класифікаційні вимоги

5.1. Освіта середньо спеціальна або повна загальна  середня,  знання військової  справи без вимог до стажу роботи.

 6. Відповідальність завідувача  військово - облікового бюро

6.1. завідувача  військово - облікового бюро сільської ради за невиконання чи неналежне виконання службових  обов’язків, перевищення своїх повноважень, несе цивільну, адміністративну, або дисциплінарну  відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

З посадовою інструкцією ознайомлена:

 

Завідувач військово - облікового бюро

                                                         ____________   М. В. Орос

 

 

«___» ____________ 20__р.

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *