Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Рішення сесії сільської ради

 

         

 

УКРАЇНА

ІЗЯНСЬКА          СІЛЬСЬКА        РАДА

ХХVІІІ  СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ   

                        

Рішення

 

 20   грудня  2019 року                                                              с. Іза             

 

Про сільський бюджет

на 2020  рік”

 

        Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення районної ради № 578 від 18.12.2019 року “Про районний бюджет на 2020 рік” Ізянська сільська  рада ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2020 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 5 031 543 гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  4 321 343 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету 710 200 гривень, у тому числі бюджету розвитку  700 000 гривень, згідно з додатком № 1 цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 5 031 543 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  3 617 394 гривні, видатки спеціального фонду сільського бюджету 1 414 149 гривень, згідно додатку      № 2;

- профіцит сільського бюджету у сумі 693 749 гривень, в тому числі загального фонду сільського бюджету 693 749 гривень згідно з додатком     № 3 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 693 749 гривень згідно з додатком № 3 до цього рішення.

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 10 000,00 гривень, що становить 0,28 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

  1. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за об’єктами, згідно з додатком 4 до цього рішення.
  2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік (відповідальний виконавець) за бюджетними програмами згідно з додатком 4, 5 до цього рішення.

 Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  402 500  гривень,  у тому  числі  по загальному фонду 392 300 гривень та спеціальному фонду   10 200 гривень, згідно з додатком № 5 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 4 та додатком 5, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями сільської ради.

          4. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2020 рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

5.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (абзаци 1, 2 пункту 5 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 91 Бюджетного кодексу України.

7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2020 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення ( інші виплати населенню);

оплата медикаментів,

поточні трансферти місцевим бюджетам;

8. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Сільській раді забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну енергію, природний газ, інші енергоносії і послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Виконавчому комітету Ізянської сільської ради за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

11.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2020 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

11.2. За обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2020 рік.

11.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки, за бюджетними програмами, у тому числі обсяги регіональних програм.

12. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється  розпорядженням сільського голови  за обґрунтованим поданням розпорядника коштів.

13. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року

14. Додатки № 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісію з питань бюджету Сарай В. М.

 

Голова Ізянської сільськоїради                                         В. В. Томищ

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *